امروز : پنج شنبه, 08 تیر 1396

24 ژانویه 1872، تولد موریس ویلیام تراورز شیمی‌دان انگلیسی

IMAGE

تراورز با شیمی‌دان اسکاتلندی ویلیام رمزی در اکتشاف گازهای نجیب کریپتون (Kr)، زنون (Ne) و نئون (Ne) همکاری...

ادامه مطلب...

گرافن

IMAGE

اگر چه کربن می تواند با پیوند برقرار کردن با چهار اتم  یک شبکه ی سه بعدی در الماس را ایجاد کند ، اما وقتی کربن با سه اتم کربن پیوند برقرار میکند یک ورقه ی دوبعدی ایجاد می شود .  این ورقه ها را گرافن می نامند .

...

ادامه مطلب...

ویتامین آ

IMAGE

ویتامین آ

رتینول یا ویتامین A یکی از ویتامینهای محلول در چربی می‌باشد. ویتامین A از ترکیباتی به نام رتینوئیدها ساخته می‌شود که فرمهای فعال ویتامین A هستند و در طبیعت به چند صورت موجود می‌باشند. در طبیعت...

ادامه مطلب...

نایلون 6

IMAGE

نایلون 6 یکی از اعضای خانواده ی پلیمرهای ترموپلاستیک نایلونی است که به نام پلی آمید شناخته می شوند. نایلون 6 نخستین بار توسط پول اسکلاک تولید شد. نایلون 6 یکی از پرکاربرد ترین پلیمرها است. الیاف نایلون 6 بسیار محکم...

ادامه مطلب...

سوربیتول

IMAGE

سوربیتول یک الکل پلی هیدریک می باشد و در طبیعت به طور گسترده ای توزیع شده است غنی ترین منبع سوربیتول دانه های سماق کوهی (Rowan or maintain Ash berry) می باشد . اما فراورده طبیعی و دست نخورده آن از نظر تجارتی ارزشی ندارد .این ماده...

ادامه مطلب...

اسید کربنیک

IMAGE

اسید کربنیک در نتیجه واکنش دی‌اکسید کربن و آب تولید می‌شود.

  ادامه مطلب...

تترامتيل سيلان (TMS)

IMAGE

تترامتيل سيلان (TMS) يا 4(CH3)Si در مطالعات پروتوني رزونانس مغناطيسي هسته NMR به عنوان استاندارد دروني استفاده مي‌شود.

ادامه مطلب...

پرفلوئورو اکتانوئیک اسید

IMAGE

پرفلوئورو اکتانوئیک اسید PFOA یا پنتادکافلوئورو اکتانوئیک اسید یک مایع بی رنگ با دمای جوش در حد 189 – 192 درجه سانتی گراد می باشد. این ماده به طور گسترده به عنوان یک سورفاکتانت در پلیمریزاسیون امولسیون...

ادامه مطلب...

هیدروژن سولفید

IMAGE

هیدروژن سولفید (H2S) گازی بی رنگ و متراکم می باشد. در غلظت کم بوی تخم مرغ آب پز داشته و در غلظت بالا به شدت سمی بوده و حتی دارای قابلیت انفجار است. این گاز در طبیعت...

ادامه مطلب...

فورانیول عامل بوی توت فرنگی

IMAGE

فورانیول ترکیبی طبیعی با اتمهای اکسیژن در گروه عاملی کتون، هیدروکسیل و اتر می باشد. این ترکیب در ابتدا به عنوان ماده بوی توت فرنگی شناخته شد اما در سایر مواد غذایی...

ادامه مطلب...

مجله علمی ـ خبری کمیکا فروردین ماه 1395

IMAGE

در این شماره می خوانید:

>> گرمایش زمین: یخچالهای طبیعی نیوزلند بیست درصد کوتاه تر شده اند

>> روش تازه محققان برای درمان سکته مغزی

>> خزانه جهانی برای نگهداری بذرهای کشاورزی در قطب شمال

>> استفاده از امواج فراصوتی برای بهبود کیفیت نان

ادامه مطلب...

پاسخ‌هاي الكتروشيميايي و تك لايه‌هاي جذب‌سطحي شده (2)

در حالتي كه مواد جذب‌سطحي شده الكتروفعال هستند، پاسخ الكتروشيميايي سيستم، متفاوت از حالتي است كه تنها مواد محلول الكتروفعال هستند. در مقاله قبل رفتار چنين سيستم‌هايي به صورت عمومي  مورد بررسي قرار گرفت و حالت‌هايي كه در آن تنها مواد جذب سطحي شده الكتروفعال بودند مورد بررسي قرار گرفت. در اين مقاله حالت‌هايي كه در ان هم مواد محلول و هم مواد جذب‌سطحي شده الكتروفعال هستند، مورد بررسي قرار ميگيرد.

حالت دوم:

 CV براي حالتي كه هم گونه‌هاي جذب سطحي و هم گونه‌هاي محلول الكتروفعال هستند.

a-     محصول R به صورت قوي جذب سطحي شده است

در اين حالت تنها R جذب سطحي شده است. شرايط آغازين به صورت زير است:

بايد احتمال تغييرات βR با تغييرات پتانسيل هم در نظر گرفته شود.

σR  پارامتري است كه بيان كننده چگونگي تغييرات  با پتانسيل است. اگر  σR  برابر با صفر باشد، بيانگر اين است كه مقدار βRمستقل از پتانسيل است.

نتيجه را مي‌توان بدين گونه خلاصه كرد كه يك prewave يا prepeak  با همان ويژگي كه در قسمت قبل گفته شد، در پتانسيل‌هاي مثبت‌تري نسبت به موج تحت كنترل نفوذ ديده‌ مي‌شود. دليل اين امر اين است كه انرژي آزاد شده از جذب سطحي R، باعث مي‌شود كه احيا شدن O به R جذب‌سطحي شده، آسان‌تر از احيا شدن O به R محلول باشد. دياگرام CV آن به صورت زير است:

 

خط چين مربوط به حالتي است كه جذب‌سطحي وجود نداشته باشد. مقادير بزرگتر βRبه معناي سبقت گرفتن بيشتر prewave از پيك اصلي است:

(شكل بالا)

تاثير سرعت روبش و  بر روي ولتاموگرام‌هاي روبش خطي در حالتي كه محصول به شدت جذب‌سطحي شده است.

از آنجا كه جريان مربوط به prewave متناسب با افزايش سرعت روبش، افزايش مي‌يابد اما جريان مربوط به پيك نفوذ تنها با جذر سرعت روبش افزايش مي‌يابد، با افزايش سرعت روبش نسبت (ip)ads/(ip)diff افزايش مي‌يابد. (شكل بالا)

تاثير C*O بر روي ولتاموگرام روبش خطي وقتي كه محصول به شدت جذب سطحي شده است:

نسبت ip)ads/(ip)diff )با افزايش C*O كاهش مي‌يابد. در غلظت‌هاي خيلي كم با فرض بر اينكه مقدار قابل ملاحظه‌اي از R جذب‌سطحي شده است، تنها prewave ديده مي‌شود. با افزايش C*O، به خاطر افزايش  مقدار prewave افزايش مي‌يابد. با رسيدن  به  مقدار شدت جريان جذب سطحي به يك مقدار حد رسيده و بعد از آن ثابت مي‌ماند و سپس پيك نفوذي نسبت به پيك جذب‌سطحي رشد مي‌كند.

 

 

a-     واكنش‌دهنده O به شدت جذب‌سطحي شده است.

جذب‌سطحي O باعث بروز postwave يا postpeak مي‌شود. اين موج در نتيجه پايداري بيشتر احياي O جذب‌سطحي شده به R، نسبت به O محلول به دست مي‌آيد. اين موج زنگي شكل است.

خط نشان دهنده حالت عدم وجود جذب سطحي است. در اينجا نيز شدت جريان جذب سطحي متناسب با سرعت روبش است و با افزايش آن افزايش مي‌يابد.

 

a-     واكنش‌دهنده O به صورت ضعيف جذب سطحي شده است:

در اين حالت اختلاف انرژي حاصل از احيا شدن  O جذب‌سطحي ‌شده و محلول كوچك است و postwave‌ مجزايي ديده نمي‌شود. نتيجه افزايش در ارتفاع پيك كاتدي در مقايسه با حالت بدون جذب سطحي است، چرا كه هر دو گونه جذب‌سطحي ‌شده و محلول با هم در توليد جريان مشاركت مي‌كنند. جريان آندي در برگشت نيز افزايش مي‌يابد اما به ميزان كمتري. چرا كه ميزان بيشتري از R در هنگام روبش معكوس در نزديك الكترود قرار دارد.


تغييرات پيك جريان با سرعت روبش براي يك ولتاموگرام با روبش خطي هنگامي كه واكنش‌دهنده جذب‌سطحي ضعيف شده باشد A و يا محصول جذب‌سطحي ضعيف شده است B. در سرعت‌هاي روبش خيلي زياد، ip متناسب با سرعت روبش زياد مي‌شود. در حالي كه در سرعت هاي روبش كم ip متناسب با جذر سرعت روبش زياد مي‌شود.


نسبت ipa/ipc هم در تصوير زير براي يك ولتاموگرام با روبش خطي هنگامي كه واكنش‌دهنده جذب‌سطحي ضعيف شده باشد A و يا محصول جذب‌سطحي ضعيف شده است B.

a-     محصول R به صورت ضعيف جذب‌سطحي شده است.

در اين حالت جريان كاتدي در روبش رفت تنها به صورت جزيي مختل مي‌شود، در حالي كه جريان آندي در بازگشت افزايش مي‌يابد. با افزايش سرعت روبش پيك رفت به صورت جزيي به سمت پتانسيل‌هاي مثبت جابجا مي‌شود كه بيانگر كاهشي در R محلول نزديك سطح الكترود است. در اين مورد نسبت ipa/ipc بزرگتر از واحد است و با كاهش سرعت روبش كاهش مي‌يابد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 • شیمی عمومی
 • طیف سنجی
 • جداسازی و کروماتوگرافی
 • الکتروشیمی
 • شیمی آلی
 • محیط زیست
 • تقویم شیمی
 • مولکول شیمی
 • طیف سنج جرمی
 • شیمی فیزیک
 • شیمی مواد غذایی
 • نانوشیمی
 • شیمی و کامپیوتر
 • شیمی تجزیه
 • مجله علمی ـ خبری کمیکا
 • دانلودها
 • سم شناسی

جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب

آمار سایت

428186
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
314
575
3104
419111
26591
28376
428186

آی‌پی شما: 23.20.53.150
امروز: پنج شنبه، 08 تیر 1396 - ساعت: 08:04:24